Advocates list

ADVOCATES AT NAGPUR

CENTRAL NAGPUR

Sr.

Name of Advocate

Address and Contact

PRACTICING SIDE

No.

 

 

 

 

 

 

 

1

M.ANIL KUMAR

201,LAXMI APARTMENTS, OPP.

BANKING, DEBT

 

A.KUMAR AND ASSOCIATES

AXIS BANK/M.G. HOUSE,CIVIL

RECOVERY,

 

 

LINES,NAGPUR-440 018

SARFAESI, NCLT,

 

 

9822942221 07126611978

PIL’S, WRITS,

 

 

advnagpur@gmail.com

APPEALS

 

 

www.drtnagpur.com

CIVIL, SERVICE

 

 

 

MATTERS, TRADE

 

 

 

MARK, CONSUMER

 

 

 

I.T. CONVEYANCING.

 

 

 

MATRIMONIAL ETC.

 

 

 

 

2.

PANKAJ DIXIT

40, BALKRISHNA NAGAR, NEAR

BANKING, CIVIL

 

 

SUNSHINE CONVENT, BESA

 

 

 

ROAD, NAGPUR-440 027

 

 

 

advpankajdixit@gmail.com

 

 

 

Mobile 9225229692

 

 

 

 

 

3.

MANISH MESHRAM

Ashtavinayak Pratishta

CIVIL CRIMINAL

 

 

Apartments, CMPDI Road,

CONSUMER

 

 

Near Sai Netralaya, Jaripatka,

 

 

 

Nagpur-14

 

 

 

advmanimesh@gmail.com

 

 

 

Mobile 9422804737

 

 

 

 

 

4.

MANISH DAVDA

102, Gurukrupa Apartments,

CIVIL,

 

 

Behind Subhan Nagar, MSEB

CONVEYANCING,

 

 

Office, Bhandara Road,

CRIMINAL,

 

 

Nagpur-35

TELECOMMUNICATIO

 

 

m.dawda@rediffmail.com

NS

 

 

9822714390

 

 

 

 

 

4.

PRAVIN DAHAT

TEKA NAKA, KAMPTEE ROAD,

CIVIL CRIMINAL

 

 

NAGPUR.

CONSUMER

 

 

dahat_pravin@yahoo.in

 

 

 

9423565400

 

 

 

 

 

5.

GAURAV AGRAWAL

R.H. 33A, Pioneer Green

CIVIL CRIMINAL

 

 

Valley,Opp. Afzal Bakers,

CONSUMER

 

 

Near Akar Nagar,

 

 

 

Hazaripahad, Nagpur-440 001

 

 

 

agrawalgaurav12@gmail.com

 

 

 

Mobile 9930624805

 

 

 

 

 

6.

AAKANKSHA WANJARI

House No. 1216/A,

HIGH COURT, CIVIL

 

 

Takli Seem, Hingna Road,

CRIMINAL, SERVICES

 

 

Near Buddha Vihar, Nagpur,

MATTERS.

 

 

Wanjariakanksha27@gmail.co

 

 

 

m Mobile : 7387859824

 

 

 

 

 

7.

SHWETA BURBURE

156, JAIHIND NAGAR, NEAR

DEBT RECOVERY,

 

 

OLD KUNAL HOSPITAL,

SARFAESI, CIVIL.

 

 

MANKAPUR, NAGPUR-30

 

 

 

shwetaburbure@gmail.com

 

 

 

Mobile : 7276446077

 

 

 

 

 

8.

RUKHSAR SHEIKH

182, RAJIV GANDHI NAGAR,

HIGH COURT, CIVIL

 

 

OLD KAMPTEE ROAD,

CRIMINAL

 

 

NAGPUR-17

 

 

 

shekhrukhsar299@gmail.com

 

 

 

Mobile : 8483094787

 

 

 

 

 

9.

DIPALI KARNEWAR

HANUMAN MANDIR ROAD,

CIVIL CRIMINAL

 

 

NEAR SBI INTOUCH,

 

 

 

DHARAMPETH, NAGPUR-10

 

 

 

Karnewar2103@gmail.com

 

 

 

7447591783

 

 

 

 

 

10

KARAN SACHDEV

105, JAMUNA APARTMENTS,

D.R.T., SARFAESI,

 

 

WING 1 AMBEDKAR SQUARE,

CIVIL CRIMINAL

 

 

C.A. ROAD, NAGPUR-18

 

 

 

karank.sachdev@yahoo.in

 

 

 

9823356391

 

 

 

 

 

11.

MANOGYA SINGH

GODHANI ROAD, NEAR

DRT SARFAESI, CIVIL

 

 

PODDAR HIGH SCHOOL,

CRIMINAL

 

 

NAGPUR

CONVEYANCING.

 

 

advocate.manogya@gmail.

 

 

 

com

 

 

 

 

 

12.

MONIKA MULCHANDANI

1-2, Ridhi Sidhi, Kushi Nagar,

Merger Acquisitions,

 

 

Jaripatka, Nagpur-440 014

Company Law,

 

 

Monika12.am@gmail.com

Arbitrations,

 

 

Mobile 8888883443

Pharmaceuticals

 

 

 

International Law

 

 

 

 

13.

HARSHAL SADHWANI

48-A, Sindhu Nagar,

Compliances, Civil,

 

 

Jaripatka, Nagpur

Criminal Arbitration.

 

 

harshalsadh@gmail.com

 

 

 

9922004688

 

 

 

 

 

North Nagpur

Sadar - Kamptee Road - Byramji Town

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Mustafa s. Abbasi

 

 

Kamptee Road, Jaswant Tuli Mall.

 

 

 

 

 

 

 

 

9326916825; 7769096825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Abul Kalam Azad

 

 

Nelson Square, near Byramji Town.

 

 

 

 

 

 

8329489865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ashish Agrawal

 

 

New Colony, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9372378767; 9850365731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Sachin Pradeep Agrawal

 

 

Poonam Chambers, Sadar.

 

 

 

 

 

 

8888442424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Syed Shujauddin Ahmad

 

 

Trimurti Apartment, Mankapur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9960186246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Imteyaz Ahmed

 

 

Adarsh Colony, Jafar Nagar.

 

 

 

 

 

 

9422816636; 9372005333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Junaid Habibuddin Ahmed

 

 

9890588911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Mir Nagman Ali

 

 

Awasthi nagar square, Jafar Nagar.

 

 

 

 

 

 

9028401027; 8380069591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Syed Izhar Ali

 

 

Dasabari Apartment, Nelson Square.

 

 

 

 

 

 

 

 

9860453856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Sandeep U. Ambagade

 

 

Gandhi Chowk, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9371014284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Vishal Anand

 

 

Ashok Nagar, Cement Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9404583090; 9822716758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Mrs. Suchita D. Anjankar

 

 

Godhni Road.

 

 

 

 

 

 

9960758889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Maira Ateeb

 

 

Gorewada Road, Borgaon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9890327865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Basco Joel Anthony

 

 

New Colony, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9975766050; 9589977062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Sandeep Bawangade

 

 

Hudko Colony, Jaripatka.

 

 

 

 

 

 

 

 

9970955227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Chandiram F. Bhagwani

 

 

Ramsumer Nagar, Kawrapeth.

 

 

 

 

 

 

9325243398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

S. H. Bhatia

 

 

Shriram Towers, Kingsway.

 

 

 

 

 

 

 

 

9325307462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Santosh Bhatkhore

 

 

Lakshmi Plaza, Mankapur.

 

 

 

 

 

 

9623366453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Sunil Bhuyar

 

 

Godhni Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9850369874; 7385192574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Harshal Bobade

 

 

Sai Malti Apt. Koradi Road, Bokhara.

 

 

 

 

 

 

9823746936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Santosh Chande

 

 

Near Mankapur Square.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9850931677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Suwarnrekha Chandurkar

 

 

Mount Road Extension, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9823010361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Rajeev Chhabra

 

 

Vijay Nagar, Chhaoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohan Chhabra

 

 

9822718661; 9881718661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Rajesh Chhangani

 

 

Behind Shyam Lawn, Mankapur Ring Rd

 

 

 

 

Umesh Chhangani

 

9890893706; 9975022416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Jaspreet Singh Chilotra

 

 

Near Gurudwara Teka Naka.

 

 

 

 

 

 

 

 

8806540001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Vinay Dahat

 

 

Gurunanakpura.

 

 

 

 

 

 

9422124713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Dilip Dani

 

 

Near Gandhi Chowk, Sadar Bazar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9823145222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Manish Dawda

 

 

Girish Heights, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9822714390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Anand S. Deshpande

 

 

New Passport Office, Mankapur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9423131043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Rashi Deshpande

 

 

Sadar.

 

 

 

 

 

 

9579013696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

Tejas Deshpande

 

 

Mount Road, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9730777494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

K.P. Dewani

 

 

Byramji Town.

 

 

 

 

L.S. Dewani

 

9823026682; 9823025246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

Shyam Dewani

 

 

NDTA Building, Sadar.

 

 

 

 

 

Rajeshree Dewani

 

 

9373108858; 9373217110

 

 

 

 

 

Sahil Dewani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Raju Dhoble

 

 

Mankapur.

 

 

 

 

 

 

9922908383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Kailash Dodani

 

 

Gandhi Chowk, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9326466002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Philip Dominic

 

 

Mangalwari Bazar, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9619002300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

Vasant Kharpade

 

 

Lashkari Bagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9423632790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Ashish Fule

 

 

Lashkari Bagh.

 

 

 

 

 

 

9960560233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

Chetan Galat

 

 

Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9421747339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

Nitin Gandhi

 

 

Jaripatka.

 

 

 

 

 

 

9657871718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

Sadashiv Gupta

 

 

Uppalwadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

8793555353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Aquib Haque

 

 

Chhaoni Square, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9096677776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Shailendra Harode

 

 

New Colony, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822204445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

F.G. Isaac

 

 

Mecosabagh.

 

 

 

 

 

 

9422108445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Joel Anthony

 

 

New Colony, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9373120363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

Chandrashekhar Joshi

 

 

Khalasi Lane, Mohan Nagar.

 

 

 

 

Saurabh Joshi

 

9822229302; 9922391802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.D. Kalyani

 

 

Mangalwari Bazar, Sadar.

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9372690055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

S.N. Kapoor

 

 

New Colony, Sadar.

 

 

 

 

Pooja Kapoor

 

9422104500; 9975104036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

Sajnay Karmakar

 

 

Mangalwari Bazar, Sadar.

 

 

 

 

 

Kanchan Karmakar

 

 

9373111217; 9373988885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

Gaurav Kathade

 

 

Buty Building, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9923958135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

Avdhesh Kesari

 

 

Mount Road, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9527167860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

Tajwar Khan

 

 

Chhaoni, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9822736599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

Zeba Khanam

 

 

Mount Road, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9096922772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

Prafulla Khaparde

 

 

Dispensary Complex, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9552963205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Rahul Khaparde

 

 

Lashkari Bagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9225232637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

Akash Khobragade

 

 

Buddha Nagar.

 

 

 

 

 

 

8446883484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

Harsh Kothari

 

 

Mount Road, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9890361656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

Akshaya Kshirsagar

 

 

Nelco Society, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9960394785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

Sulekha Kumbhare

 

 

New Kamptee.

 

 

 

 

 

 

 

 

9823022778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

Swati Kumar

 

 

Godhani.

 

 

 

 

 

 

9371985275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

Nitin Lalwani

 

 

Chhaoni, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822935896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Bhagwan Lonare

 

 

New Mankapur.

 

 

 

 

 

 

9890235250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Vinod Mahant

 

 

Zingabai Takli, Godhani Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9850896921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Nalin Majithia

 

 

Gandhi Chowk, Sadar.

 

 

 

 

Arti Majithia

 

9422923331; 9422923335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

Sarfaraz Malani

 

 

Kawrapeth, Old Kamptee Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9373577360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

Malnas Jafar Ali

 

 

Borgaon.

 

 

 

 

 

 

9423133909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

Deepak Manwani

 

 

Sindhi Colony, Mecosabagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

9561796666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

Ashish Mehadia

 

 

Sadar.

 

 

 

 

S.C. Mehadia

 

9422906789; 9422145714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

Anzar Mirza

 

 

Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9850598984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

Firdos Mirza

 

 

Buty Building, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9422166477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

Virat Mishra

 

 

Poonam Chambers, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9049551445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

Srinu Murty

 

 

Yogendra Nagar

 

 

 

 

 

 

9371452048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

Ashok Nagdive

 

 

Mangalwari Complex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422805775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

Shailesh Narnawre

 

 

Kamptee Road.

 

 

 

 

 

 

9850365226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

Pankaj Navlani

 

 

Kingsway, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9960696628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

Manisha Nayudu

 

 

Mohan Nagar.

 

 

 

 

 

 

9890601855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

Mrunalinee Nayudu

 

 

Mohan Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9403589549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

Naresh Nebhani

 

 

Mecosabagh

 

 

 

 

 

 

9822404143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

Ajay Nikose

 

 

Bezonbagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422103463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

Philip Dominic

 

 

Bajaj Building, Sadar.

 

 

 

 

 

 

9619002300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manoj Pillai

 

 

Gandhi Chowk, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9049853611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atibuddin Quazi

 

 

Sadar.

 

 

Wasimuddin Quazi

 

9422109998; 7798976786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A. Qureshi

 

 

Sadar.

 

 

 

 

 

 

9823005251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parinaz Qureshi

 

 

Sadar.

 

 

 

 

2555786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zafar Qutab

 

 

Shohda Complex

 

 

 

 

 

 

9422110884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahesh Rai

 

 

Mankapur Square.

 

 

 

 

9822268049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitin Ramteke

 

 

Nara road, Jaripatka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9371698546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Ramteke

 

 

Mankapur Square.

 

 

 

 

9545188582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohit Reddy

 

 

Anjuman Complex, Sadar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9923037211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynold Anthony

 

 

Byramji Town.

 

 

 

 

9372468997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasudeo Roshankhede

 

 

Near Hanuman Mandir, Kamptee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9405140575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shailesh Sahu

 

 

Gaddigodam.

 

 

 

 

9423403156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajendrao Saoji

 

 

Mankapur.

 

 

 

 

 

 

9922461246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souman Sarkar

 

 

Gorewada Road.

 

 

 

 

9890326297

 

 

 

 

 

 

 

 

Friends Colony-Hazaripahad

 

Sr. No.

 

 

Advocate

 

 

Address and Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Motiram Vithoba Amale

 

 

Manohar Vihar Colony, Hazaripahad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422120060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Arjun Singh Baghee

 

 

Army Main Gate, Katol Road.

 

 

 

 

 

 

9673333322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Amit V. Band

 

 

Gokul Housing Society, Gorewada.

 

 

 

 

 

 

 

 

9922165054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Tarunkumar M. Barapatre

 

 

Ganjakhet Chowk, Panchpaoli.

 

 

 

 

Tushar M. Barapatre

 

9730890781; 9423638765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

M. D. Bhambhwani

 

 

Surana Layout, Katol Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9423683006; 9822236411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Neelam Biala

 

 

Govinda Gorkhede Complex, Seminary.

 

 

 

 

 

 

9822048795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Cecil A. Anthony

 

 

Utkarsh Nagar, Katol Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422861427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Sundari Chakranarayan

 

 

Raksha Colony, Katol Road.

 

 

 

 

 

 

9763708908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Surendra Chakravarty

 

 

Zingabai Takli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9763343830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Bharat Chandrakapure

 

 

Krishna Nagar, near Hazaripahad

 

 

 

 

 

 

9920158088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Sunil Chauhan

 

 

Vivekanand Nagar, Kamptee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9823163007; 9326844700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Dilip Dharaskar

 

 

Near Sai Mandir, Dhabha.

 

 

 

 

Shrikant Dharaskar

 

9422855075; 9960432101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Collin Anthony

 

 

Utkarsh Nagar, Katol Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422861427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Ejazuddin Nooruddin

 

 

Gandhi Layout, Jafar Nagar.

 

 

 

 

Quazi

 

9423678600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Shyamlal Ghodeswar

 

 

Nari Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9960703086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Basit Haidri

 

 

Kamptee Road.

 

 

 

 

 

 

9823602839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Shamsi Haidri

 

 

Anant Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9960183775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

I.H. Quazi

 

 

Ahbab Colony.

 

 

 

 

 

 

9373118277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Satyaprakash Jaiswal

 

 

Hardas Nagar, Kamptee.

 

 

 

 

 

 

 

 

9552112007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Vijay Jangdekar

 

 

Nari Road.

 

 

 

 

 

 

9422087435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

M.R. Khan

 

 

Police Line Takli.

 

 

 

 

 

 

 

 

9850342098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Jameel Khan

 

 

Kamgar Nagar.

 

 

 

 

 

 

9890536870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Shoaib Khan

 

 

Yogendra Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822698123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Ratnakar Khobragade

 

 

Dhabha.

 

 

 

 

Shweta Khobragade

 

9422833972; 9405052364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Sonali Khobragade

 

 

Nari Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9922962997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Naresh Kolhe

 

 

Govinda Gorkhede Complex, Seminary.

 

 

 

 

 

 

9822048422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Gunwant Kubade

 

 

Hazaripahad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422714430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Ajay Madane

 

 

Katol.

 

 

 

 

 

 

9823819661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Wilson Matthew

 

 

Seminary Hills.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822465295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Anita Mategaonker

 

 

Sadiqabad Colony.

 

 

 

 

 

 

9850380860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

D.N. Mathur

 

 

Seminary Hills.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822927917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Mehroz Khan Pathan

 

 

Avasthi Nagar, Gorle Layout.

 

 

 

 

 

 

9823978650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

P.N. Mehta

 

 

Anant Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822368580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Tehseen Mirza

 

 

Sadiqabad Colony.

 

 

 

 

 

 

9665013841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohammad Kaleemuddin

 

 

Jafar Nagar.

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422126136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Poonam Moon

 

 

Friends Colony, Katol Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

V.D. Muley

 

 

Avasthi Nagar, Gorle Layout.

 

 

 

 

 

 

 

 

9373212133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Babulal Pal

 

 

Anant Nagar, Police Line Takli.

 

 

 

 

 

 

9822690506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

Rutuja Palaspagar

 

 

Panjra, Koradi.

 

 

 

 

 

 

 

 

7378370235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

Nazia Pathan

 

 

Gittikhadan, Katol Road.

 

 

 

 

 

 

9545278680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

Imran Pathan

 

 

Jafar Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9096878868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Namdeo Pathrabe

 

 

Katol Road.

 

 

 

 

 

 

9823237353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Deepak Patil

 

 

Hazaripahad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9881947990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

Bhujangrao Raipure

 

 

Seminary Hills.

 

 

 

 

 

 

9823276154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Gyaneshwar Rupnarayan

 

 

Tajuddin Society, Dhabha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9860448296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Nagpur

Shivaji Nagar-Ram Nagar-Ravi Nagar

 

Sr. No.

 

 

Advocate

 

 

Address and Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Shyamnayan Abhyankar

 

 

Ravi Nagar, Nagpur.

 

 

 

 

 

 

 

 

9373111626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C. N. Adgokar

 

 

Majestic Heights, Shivaji nagar.

 

 

 

 

Sudarshan C. Adgokar

 

9423685419; 8087604754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Shyam Ahirkar

 

 

LAD Road, Shivaji Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9823021645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Ramakant M. Ahirrao

 

 

Vandana Apartments, Ravi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9823078909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Nitin Autkar

 

 

Kanchan Vimal Apartment, Shivaji N.

 

 

 

 

 

 

 

 

8390506851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

A. D. Babrekar

 

 

Kachimet, Amravati Road.

 

 

 

 

C. A. Babrekar

 

9869182059; 9822220076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Priti Badwaik

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9730749061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Rashmi Bangde

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

9993773327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Pritesh Vijay Bansod

 

 

Riddhi Siddhi Apt. Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9850556599; 8237833385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Sushil R. Bhalerao

 

 

Behind Dande Hospital, Ravi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9922659194; 7709557321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Sanjay Ganesh Bhandare

 

 

Samta Layout, Ambazari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422149111; 9923933111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Sagar Arun Ashirgade

 

 

Near NIT Tank, Ambazari Layout.

 

 

 

 

 

 

9422101797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Nandkishor Badhe

 

 

Gorepeth, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritesh N. Badhe

 

 

9766540791; 8600990330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Shweta Badhe-Bhangde

 

 

Opposite G.S. College, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

9765972060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Vipul B. Bhise

 

 

Suryoday Apartment, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822560665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Shankar Borkute

 

 

Near Basketball Ground, Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

9766913738; 9422627671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Shivajirao Charde

 

 

Himalaya Classic, Shivaji Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9326932601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Ramkrishna Charpe

 

 

Hill Top, Ram Nagar.

 

 

 

 

Sanket Charpe

 

9422111844; 7709488411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Anjan Chaterjee

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9423685404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Vandana Chitnavis

 

 

North Ambazari Road.

 

 

 

 

 

 

9370314514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Amol Darekar

 

 

Corporation colony, North Ambazari

 

 

 

 

 

 

 

 

Rd.

 

 

 

 

 

 

 

 

9767776789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Apurva De

 

 

Rachna Yuthika Apt. Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

9890337386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Kirti Deshmukh

 

 

Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9673781416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Suhasini S. Deshpande

 

 

Opposite Mata Mandir, Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

9822202455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Sanjeev Deshpande

 

 

Bharat nagar, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422914323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Vilas Deshpande

 

 

Mandar Flats, Shivaji Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

9823215446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Prasad Dharaskar

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9970251525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Shekhar Dhengale

 

 

Ravi Nagar Square.

 

 

 

 

 

Rashma Dhengale

 

9011292912; 9552404662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Rugved Dhore

 

 

Ambazari Hill Top, Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822946707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Harshal Futane

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

9371272528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

Santosh Garkwad

8378033917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Vishnu Gawli

 

 

Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

9325047791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

Devdutt Gawande

 

 

Near Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9823079533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Nilesh Gawande

 

 

Bharat nagar, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

9970393354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Sushil Ghodeswar

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822473603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Rahul Ghuge

 

 

Bharat nagar, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

9730211975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

Jaywant Ghurde

 

 

Bharat nagar, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822362406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Vikrant Giramkar

 

 

Bharat nagar, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

9420715360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

Vaijnath Godbole

 

 

Gandhinagar.

 

 

 

 

 

Sampada Godbole

 

 

9823715757; 7875086303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

Prabhakar Gulhane

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

976606522; 0712-2540231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

Amruta Gupta

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9921358686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Sachin Gupta

 

 

Giripeth.

 

 

 

 

 

 

9890101025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Hrishikesh Gupte

 

 

Gandhi Nagar, Ambazari Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422124516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

Sunil Ingole

 

 

Giripeth.

 

 

 

 

 

 

9850247799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Anoop Jaiswal

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9881713381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

Ambrish Joshi

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

9881253862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

Ketki Joshi

 

 

Law College Square, Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9890303613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

Madhura Joshi

 

 

Kachimet, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

9890813666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

Sumit Joshi

 

 

Near NRCC, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9823462621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

Anil Kadu

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

Parag Kadu

 

9422156161; 9822419991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

Chandrashekhar Kale

 

 

Ambazari Layout.

 

 

 

 

 

 

 

 

9370001861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

Ritu Kalia

 

 

Hill Road, Gandhi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9890971842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

Nilesh Kalwaghe

 

 

Ravi Nagar Square.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822366098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

Anil Kamale

 

 

Ravi Nagar Square.

 

 

 

 

 

 

9326905000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Rajendra Kankale

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822060071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

Tejrao Kankale

 

 

Giripeth.

 

 

 

 

 

 

8275293034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

Jemini Kasat

 

 

Ravi Nagar Square.

 

 

 

 

 

 

 

 

9423412266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

Deepak Khandait

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

9021735729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

Sachin Khandekar

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822233672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

R.L. Khapre

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

9422108278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

Amit Khare

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madhavi Khare

 

 

9373109025; 7507654312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Shantanu Khedkar

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

9422560409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Meera Kshirsagar

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9730158803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Pradeep Kshirsagar

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

9822933328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

Amit Kukday

 

 

WHC Road, Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822560054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

Dinkar Kukday

 

 

Shivaji Nagar.

 

 

 

 

Chandrashekhar Kukde

 

9822571335; 9970157934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

M.K. Kulkarni

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9970142847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

Swati Potey

 

 

North Ambazari Road.

 

 

 

 

 

 

9890897156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

S. G. Loney

 

 

Giripeth.

 

 

 

 

 

Saroja Loney

 

 

9860741937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

Dharmendra Mahajan

 

 

Ambazari Layout.

 

 

 

 

 

 

9011495242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradeep Mahalle

 

 

Ravi Nagar Square.

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuldeep Mahalle

 

 

9764570144; 8805808053

 

 

 

 

 

Trupti Mahalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

Meenakshi Maheshwari

 

 

Gorepeth, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

9730661235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

Tushar Mandlekar

 

 

Hill Road, Gandhi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422101632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

Prabhakar Markandeywar

 

 

Baji Prabhu Nagar.

 

 

 

 

 

 

9822737434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

Prakash Meghe

 

 

Baji Prabhu Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9890889392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

Dipesh Mehta

 

 

North Ambazari Road.

 

 

 

 

 

 

9823479411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

Parvez Mirza

 

 

Ravi nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7387202786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

Raheel Mirza

 

 

Behind Dande Hospital, Ravi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9422109354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

P.K. Mishra

 

 

GaneshNagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822561878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

Prasad Mishri

 

 

Navneet Nagar, Near Wadi.

 

 

 

 

 

 

9527757057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

Sudhir Puranik

 

 

Bharat Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9271230049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

Murlidhar Mohokar

 

 

Gandhinagar.

 

 

 

 

 

 

9822566941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

Shyamsundar Mohta

 

 

Ambazari Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9970152165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

A.V. Muley

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

9823405405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

Girish Mundhada

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422917470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

Meghna Munshi

 

 

Shivaji Nagar.

 

 

 

 

 

 

9823213997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

Chaitanya Najbile

 

 

Shivaji Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9823644135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

Sachin Narale

 

 

Ram nagar.

 

 

 

 

 

 

9423104003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

Kailash Narwade

 

 

North Ambazari Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

8888810840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

Subhash Nemade

 

 

Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

9422824411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

Soumitra Pal

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422125629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

Ketaki Pande

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

9922832577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

Vivek Palshikar

 

 

Gandhi Nagar, North Ambazari Road.

 

 

 

 

 

Aalap Palshikar

 

 

9423118706; 9422147731; 9405146715

 

 

 

 

 

Nivedita Palshikar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

Arun Pannase

 

 

Shivaji Nagar.

 

 

 

 

Abhinav Pannase

 

9881512612; 8237530930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

Vijay Panpalia

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9890006985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

Mukund Papinwar

 

 

Law College Square, Tilak Nagar.

 

 

 

 

Eshan Papinwar

 

9822931885; 9970463193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

Anand Parchure

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9823092715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

Dharamraj Patel

 

 

Gandhinagar.

 

 

 

 

 

 

9822367282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

Deoul Pathak

 

 

Shivaji Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9764480881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

Arjun Patil

 

 

Bharat Nagar.

 

 

 

 

 

 

9823142510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 

 

Amol Patil

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422808897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

Bhaskar Patil

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

9422104208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

Dhananjay Patil

 

 

Near RTO Giripeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9373102146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

Neeraj Patil

 

 

Hill Top Ambazari.

 

 

 

 

 

 

9822462404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purushottam Patil

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422113153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

W.G. Paunikar

 

 

Ram Nagar.

 

 

Ashish Paunikar

 

9822469936; 9960434994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

Piyush Pendke

 

 

Ram Nagar.

 

 

 

 

 

 

8888880322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

Shirdhar Purohit

 

 

North Ambazari Road.

 

 

 

 

9822565238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

 

Sachin Raghoute

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

9850772818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

Preeti Rane

 

 

Giripeth.

 

 

 

 

9049971243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilesh Raut

 

 

Gandhinagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822564694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavan Sahare

 

 

Amravati Road.

 

 

 

 

9373204656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swapnajit Sanyal

 

 

Hindustan Colony, Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9890166388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil Lines-Dharampeth-Shankar Nagar-Laxmi Nagar

 

Sr. No.

 

Advocate

 

 

Address and Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Deepshankar S. Agnihotri

 

 

Near RTO, Civil Lines,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9881477307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Makrand M. Agnihotri

 

 

Palm Road, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9823014449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

B. J. Agrawal

 

 

Laxmi Niwas, Dharampeth

 

 

 

 

 

 

 

 

9422104615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Pravin R. Agrawal

 

 

Lakshmi Bhavan Square, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9764777720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

R. S. Agrawal

 

 

Shankar Nagar, W.H.C. Road

 

 

 

 

 

 

 

 

7720080976; 9225246463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Shashank M. Agrawal

 

 

Behind Hotel Heritage, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9975311133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Ninad W. Almekar

 

 

Dandige Layout, Shankar nagar East.

 

 

 

 

 

 

 

 

9423103461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Chandrashekhar Anjankar

 

 

Near RTO, Civil Lines,

 

 

 

 

 

 

9850438777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Kushal P. Asawa

 

 

Khare Town, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8884392322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Sanjay Brahme

 

 

Khare Town, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9422108025; 8605265295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Dattatraya Buche

 

 

WHC Road, Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9890017051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Radhika Gaurav Bajaj

 

 

North Ambazari Road, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9423060161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Amit M. Balpande

 

 

North Ambazari Road, Daga Layout.

 

 

 

 

 

 

 

 

9860800222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Mrunal A. Barbade

 

 

Priyadarshini Colony, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9822294288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Shreyas S. Bhalerao

 

 

Trikoni Park, Dharampeth.

 

 

 

 

 

Shripad C. Bhalerao

 

 

9423089500; 9422865560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Anjali S. Bhandarkar

 

 

Abhang Apartment, Lakshmi Nagar.

 

 

 

 

Shreerang Bhandarkar

 

9021169177; 9890154525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Sanket K. Bhandarkar

 

 

Abhang Apartment, Lakshmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9823978650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

M. G. Bhangde

 

 

Temple Road, Civil Lines.

 

 

 

 

Rahul M. Bhangde

 

9823090463; 9823273201

 

 

 

 

 

Vivel V. Bhangde

 

9823098704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahil M. Bhangde

 

 

Baji Prabhu Nagar, Ram Nagar.

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422148978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Jayant L. Bhoot

 

 

Zenda Chowk Dharampeth.

 

 

 

 

Abhishek J. Bhoot

 

9975723448; 9822471383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Shantanu K. Bhoyar

 

 

Behind RTO Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9370806222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Ranjeet Bhuibhar

 

 

Gajanan Nagar, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9890003717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Shraddhanand Bhutada

 

 

Khare Town, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9373113004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Sumit Bodalkar

 

 

Near Wazalwar Lawns, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9561792935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Vivek Borkar

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9765070933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Jayant Buty

 

 

Buty Bunglow, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9823012602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Kiran Buty

 

 

316, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9371424985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Milind Charde

 

 

Near Labour Court, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9422114597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Devendra V. Chauhan

 

 

Near Wazalwar Lawns, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chitra D. Chauhan

 

 

9890176196; 9503546495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Amol Chawre

 

 

Gokulpeth Market.

 

 

 

 

 

 

7387789738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

Nirbhay Chauhan

 

 

Opposite Axis Bank, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9028206503; 9730902824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Sanjay Chintakuntalwar

 

 

Near G.P.O Square

 

 

 

 

 

 

9822232412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

Pranita Choube

 

 

Near Aath Rasta Square.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422192867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Sandeep Chopde

 

 

Behind RTO Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9422112686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

Aniruddha Choube

 

 

Palm Road, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amit Choube

 

 

9766995522; 9823124164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Alok Daga

 

 

Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

9822575190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

Dilip C. Daga

 

 

Temple Road Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9890542949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Pooja Daga

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9021426918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

Chandrashekhar Dakhole

 

 

Amravati Road.

 

 

 

 

 

 

 

 

7263911924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

Indranil Damle

 

 

Samarth Chambers, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9422104424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

Harish Dangre

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9823044898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Uday Dastane

 

 

Barlinge Layout, Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9373104482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Samel Dattatreya

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822566735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

Vinay Deo

 

 

Canal Road Dharampeth

 

 

 

 

 

 

9371245234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Kaustubh Deogade

 

 

WHC Road, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9823133399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

Uday Deopujari

 

 

North Ambazari Road.

 

 

 

 

Chintan Deopujari

 

9960560231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

Sumant Deopujari

 

 

Shankar Nagar

 

 

 

 

 

 

 

 

9423684921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

Mayuri Deshmukh

 

 

Behind RTO, Civil lines.

 

 

 

 

 

 

9850336609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

Pravin Deshmukh

 

 

Bajaj nagar, A.G. Gharote

 

 

 

 

 

 

 

 

9326423888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

Abhishek Deshpande

 

 

Tilak Nagar.

 

 

 

 

 

 

8793196343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

Aditya Deshpande

 

 

Behind Dande Hospital.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422159992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

Devdutta Deshpande

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9975934159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sushma Deshpande

 

 

Pukhraj, Laxmi Nagar Square.

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422102970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

Vinay Dhabe

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

9822571671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Rushikesh Dhale

 

 

IT Park, Gayatri Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9890609013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

Rahul Dhande

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9158008989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

Subodh Dharmadhikari

 

 

Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

Chinmay Dharmadhikari

 

 

9970656777; 9923047717

 

 

 

 

 

Siddarth Dharmadhikari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

Kshitij Dharmadhikari

 

 

WHC Road, Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

9011538282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

Amardip Dhoble

 

 

Hislop College Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9623213017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

Suresh Dhole

 

 

Surendra Nagar, RPTS Road.

 

 

 

 

Sagar Dhole

 

9423683621; 9890013027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

Anup Dhore

 

 

Behind RTO Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetan Dhore

 

 

9823232243; 9730755429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

Ankit Dighe

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

9096476764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Shishir Dongare

 

 

Gopal Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9730757965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Dattatraya Dubey

 

 

Abhyankar Nagar.

 

 

 

 

Harshal Dubey

 

9422815261; 9822469254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

Nilesh Fulzele

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9423051095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

Vandan Gadkari

 

 

Surendra Nagar, RPTS Road.

 

 

 

 

 

 

9823039049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

Ranjit Singh Gahlot

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

8860307010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

Ramakant Gaikwad

 

 

Gopal Nagar.

 

 

 

 

 

 

9823209243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

J.B. Gandhi

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9823777833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

J. M. Gandhi

 

 

Civil lines.

 

 

 

 

 

 

9422108302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

Vishal Gangane

 

 

Dharampeth.9881416838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

Vivek Gaoli

 

 

Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

9822229310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

Rohan Gautam

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9860889725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

Shrikant Gawande

 

 

Shankar Nagar

 

 

 

 

 

 

9271225704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

Avinash Gharote

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

Anurag Gharote

 

 

9422109792; 9899010277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

Sharad Ghate

 

 

Shankar Nagar

 

 

 

 

Shantanu Ghate

 

9422440453; 9823037671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

Alok Ghawde

 

 

Ajni Square.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemini Ghawde

 

 

8806277977; 9860435622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

Anant Ghogare

 

 

Madhav Nagar.

 

 

 

 

 

 

9823122007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

Ashish Girdekar

 

 

Abhyankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9423611916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

S. S. Godbole

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9403214618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

Pranay Gode

 

 

WHC Road, Near RBI Quarter.

 

 

 

 

 

 

 

 

7387799816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

Tulsidas Golhar

 

 

Near Deekshabhoomi.

 

 

 

 

 

 

9422138242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

S. V. Gowalkar

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9923321554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

Uday Gosavi

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9850364860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

Gaurav Gour

 

 

Near Wazalwar Lawns, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9503800915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

Avinash Gupta

 

 

Dharampeth.

 

 

 

 

Aakash Gupta

 

9552952952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

Anuradha Gupta

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9423686874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

Omprakash Gupta

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9422108385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

Richa Tiwari

 

 

Abhyankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9011001353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

Ashwin Ingole

 

 

Justice Kotwal Nagar RPTS.

 

 

 

 

 

 

9822719034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

Sangita Jachak

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822706336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

Vrushali Jagirdar

 

 

Ameya Hospital, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

8805765715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

Sanjay Jagtap

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422127364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

Anand Jaiswal

 

 

North Ambazari road, Dharampeth

 

 

 

 

 

 

9423103607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

Shyam Jaiswal

 

 

Lakshmi Bhavan Square, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9923005617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

Neeraj Jawade

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

Kishori Jawade

 

9822024013; 9604034014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

Tripti Jhaver

 

 

Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822948814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

 

 

Subhash Jichkar

 

 

Mhada Complex, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9860206668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

Arpita Joshi

 

 

Shivaji Nagar, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9869342957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

Anjali Joshi

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

9422123655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 

 

Rohan Joshi

 

 

Shankar Nagar

 

 

 

 

 

 

 

 

9970679208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

Subhanshu Joshi

 

 

WHC Road, Law College Square.

 

 

 

 

 

 

9923054702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

Jayshree Junghare

 

 

Opposite Axis Bank, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9960823188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

Piyush Kadam

 

 

Temple Road Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9890915739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanchan Kadasne

 

 

Old Babulkheda.

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9730279038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

Mangesh Kadu

 

 

Mhada Colony, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9545777496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

 

Dwarkadas Kakani

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822203411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

 

Vrushali Pradhan

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

9370992720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

 

 

Avinash Kale

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9403929539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

Archana Kale

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

9765105510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

 

Ankush Kalmeghe

 

 

WHC Road, Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9420569605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

 

Namit Kanungo

 

 

East Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

9890910414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

Ankur Kaplay

 

 

Abhyankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9096454616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

 

 

Vaishali Khadekar

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9823383737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

Mohit Khajanchi

 

 

Near VCA, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822566003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

 

 

Nitin Khamborkar

 

 

Bajaj Nagar Square.

 

 

 

 

 

 

9823040388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

 

 

Feroz Khan

 

 

Behind RTO Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9881735586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

 

Abhijeet Khare

 

 

Shankar Nagar

 

 

 

 

 

 

9850333228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

 

Aruna Khare

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422140197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

Pallavi Khare

 

 

Shankar Nagar

 

 

 

 

 

 

9850318677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

 

Sunil Khare

 

 

RPTS Road, Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9423685622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

 

 

Himanshu Khedikar

 

 

Wazalwar Lawn, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9766616406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

 

 

Prafulla Khubalkar

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822568482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

 

 

Jitendra Kidilay

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9822463545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

Ranjendra Kinkhede

 

 

Temple Road Civil Lines.

 

 

 

 

 

Yashraj Kinkhede

 

 

9822226736; 7798887529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

 

 

Nikhil Kirtane

 

 

Wazalwar Lawn, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9923453219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

Prakash Kothari

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

Prashant Kothari

 

 

9823054482; 9373102835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

 

Aniruddha Krishnan

 

 

Coffee House Square, Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

7709019990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

P.S. Kshirsagar

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9730158803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

Shyam Kshirsagar

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9049296424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

 

B.G. Kulkarni

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9823190166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

 

 

Dhiraj Kumbhare

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

9766496116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

 

 

Bhanu Kumar

 

 

Behind Hotel Heritage, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9890019008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

Amit Madiwale

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9422801927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

 

Devendra Mahajan

 

 

Mate Square.

 

 

 

 

 

 

 

 

9975054436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

 

 

Yash Maheshwari

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9766638204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

 

 

Valay Maldhure

 

 

RPTS, Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822368993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

 

 

Kiran Malokar

 

 

RTO, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9527755502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohan Malviya

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422939488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

Chandrashekhar Mangde

 

 

Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

9422124646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

 

 

Sandhya Maniyar

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9373594209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

 

Hrishikesh Marathe

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

8888897666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

 

 

Sandeep Marathe

 

 

Laxminagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422106271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

 

 

Anil Mardikar

 

 

Dharampeth.

 

 

 

 

Rajasi Mardikar

 

9823075094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

 

 

Anubhav Mardikar

 

 

Padole Layout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9423523772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

 

 

Prabhakar Marpakwar

 

 

Behind Dharampeth Science College.

 

 

 

 

Vikram Marpakwar

 

7507444881; 9890183586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

 

 

Pradeep Marpakwar

 

 

Canal Road, Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822235772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

 

 

Mahesh Masodkar

 

 

Canal Road, Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

9850055093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149

 

 

Purushottam Mirache

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9764112000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Aadil Mirza

 

 

Opposite Hislop College, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9422124947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

 

 

Suveer Moharikar

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9423105413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

 

 

Bhushan Mohata

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

8805200300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

 

 

Ajay Mohgaonkar

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822226636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

 

 

Kiran Mohindru

 

 

Dagdi Building, Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

9422816720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

 

 

S. D. Mohod

 

 

Hill Road, Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrushali Mohod

 

 

9987506030; 8275779475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156

 

 

Bhimsingh Mohta

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

9881137690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157

 

 

Laxmansingh Mohta

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

9423630652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

 

 

Sanjay Mohta

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

9822927690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159

 

 

Chandrashekhar Munje

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

7387567511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

Kalyandurgam Nagraj

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

9423401249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

 

Mrunal Naik

 

 

Shankar Nagar

 

 

 

 

 

 

 

 

9730020324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

 

 

Anil Padhye

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

Nikhil Padhye

 

9764445774; 976445771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

 

 

B.C. Pal

 

 

Kotwal Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822465065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

 

 

Aniket Pande

 

 

Khare Town Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9422101416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

 

 

R. M. Pande

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9370466705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

 

 

Surendra Pardhy

 

 

Dharampeth.

 

 

 

 

 

 

9372300859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

 

 

Monali Pathade

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

7720974850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

V.N. Patil

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9423741487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169

 

 

Pravin Patil

 

 

Gokulpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822460623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

Sanjay Patrikar

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9373106285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

 

 

R. M. Patwardhan

 

 

Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

9422113102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

 

 

Sunita Paul

 

 

Gopal Nagar.

 

 

 

 

 

 

9665423610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramesh Phadnaik

 

 

Civil Lines. Adv Dhore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9421804404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.J. Pophaliya

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

9960953888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harshada Prabhu

 

 

Deendayal nagar.

 

 

 

 

 

 

9822897693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakshmi Puranik

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

7083939999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awadhoot Purohit

 

 

Shankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

9373102422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemant Rahangdale

 

 

Deo Nagar Chowk.

 

 

 

 

9881422967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abhishek Ramteke

 

 

Abhyankar Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9860486152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihalsingh Rathod

 

 

Civil Lines.

 

 

 

 

9702136264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilas Raut

 

 

Temple Road Civil Lines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9822203382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naresh Saboo

 

 

Dharampeth.

 

 

Kiran Saboo

 

9422103593; 9371220420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abhijeet Sambaray

 

 

Bajaj Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422807266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrikant Saoji

 

 

WHC Road, RPTS Square.

 

 

 

 

9822687588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deepali Sapkal

 

 

Laxmi Nagar.

 

 

 

 

 

 

9158657462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Nagpur

Mahal-Itwari-Gandhibagh

Sr. No.

Advocate

Address and Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Anushree Avinash Adhau

 

 

Kothi Road, Mahal.

 

 

 

 

 

 

 

 

8380897135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Khushboo K. Agrawal

 

 

Loharpura, Bajeria.

 

 

 

 

 

 

7721954408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Gautam Badani

 

 

Wholesale Cloth Market, Gandhibagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

9373101139; 9923111139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Anil Bangadkar

 

 

Rahul Complex, Ganeshpeth.

 

 

 

 

 

 

9921442544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Aditya Bansod

 

 

Gandhi Sagar Lake, Mahal.

 

 

 

 

 

 

 

 

9766679953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Nitin B. Bargat

 

 

Unthkhana, Medical Square Road.

 

 

 

 

 

 

9373396799; 9923615909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Sachin P. Bhave

 

 

Tin Nal Chowk, Gandhibagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9890886008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Mangesh Bhawalkar

 

 

Telipura, Maskasath, Itwari.

 

 

 

 

 

 

9860433550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Hemant N. Bhongde

 

 

Rupam Electronics, Hanuman Nagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavita H. Bhongde

 

 

9822719060; 9823462313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Shrirang Bhongade

 

 

Ganesh nagar, behind S. D. Hospital.

 

 

 

 

 

 

9822468533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Shyamsunder Bissa

 

 

Soot Market, Gandhibagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

9823081078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Sanjay Buradkar

 

 

Agyaram Devi Road, Ganeshpeth.

 

 

 

 

 

 

9422155243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Devidas C. Chahande

 

 

Ganeshpeth Chowk.

 

 

 

 

 

 

 

 

9823124120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Ishwar Charlewar

 

 

Chitra Talkies, Gandhibagh.

 

 

 

 

Deepa Charlewar

 

8600563968; 9595654919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Pruthviraj Chawhan

 

 

Naik Road, Zenda Chowk, Mahal.

 

 

 

 

 

 

 

 

9028629211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Achyut Chorghade

 

 

Near Shukrawari Lake.

 

 

 

 

 

 

9822938834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nandesh Deshpande

 

 

Sangam Talkies Road.

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422803699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Hemalata Dhande

 

 

Pataleshwar Road, Mahal.

 

 

 

 

 

 

9373515608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

Kalyani Dharashivkar

 

 

Guruprasad, Reshimbagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

7722005889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Rohit Dixit

 

 

Ruikar Road, Mahal.

 

 

 

 

 

 

9822644818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Sandeep Dongare

 

 

Azamshah Layout, Mahal.

 

 

 

 

 

 

 

 

9822080056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Nisha Gajbhiye

 

 

Mehendibagh Corner.

 

 

 

 

 

 

9890721988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

Anil Gedam

 

 

Gneshpeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9168164610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

Chetan Ghatate

 

 

Itwari, Maskasath.

 

 

 

 

 

 

9175619799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Santosh Ghate

 

 

Mahal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9422107302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

Prashant Giratkar

 

 

Shukrawari Lake, Ganeshpeth.

 

 

 

 

Shilpa Giratkar

 

9422825222; 9422590707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

Manish Gupta

 

 

Haj House, Ganjipeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9823039878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

Rahul Kalingawale

 

 

Zenda Chowk, Mahal.

 

 

 

 

 

 

9960744784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Gajanan Kale

 

 

Manewada.

 

 

 

 

 

 

 

 

9923429926